ประเมินการรับเชื้อ HIV ด้วยหลักการ QQR

หลายๆคนสงสัยกันมากว่า ทำแบบนี้จะติดเชื้อไหม ทำแบบนั้นจะติดเชื้อไหม วันนี้เลิฟแคร์เอาหลักการ QQR มาให้ลองใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินกัน ซึ่งตัวนี้จะช่วยให้เราเข้าใจการติดเชื้อ และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตกับผู้มีเชื้อได้อย่างดีเลยล่ะ

3.หลักการ QQR

หรือถ้าอยากลองประเมินแบบ Online แนะนำ

มูลนิธิ เอดส์ เฮลท์ แคร์ (เอเอชเอฟ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอส แองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2530 ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรทุกกลุ่ม สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคฉวยโอกาส ผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี

สำหรับในประเทศไทย มูลนิธิ เอดส์ เฮลท์ แคร์ จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้แรงงานข้ามชาติ ได้เข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีอย่างครอบคลุม หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2558 ได้ขยายขอบเขตการทำงานไปยังกลุ่มประชากรหลัก เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ พนักงานบริการ ตลอดจนผู้ต้องขัง อีกทั้งยังได้ขยายพื้นที่การทำงานไปยังจังหวัดต่างๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร เช่น นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี ตาก สมุทรสาคร สมุทรปราการ และระนอง โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

Cr : www.ahfthailand.com

แบบประเมินความเสี่ยง