การตัดเส้นสองสลึง

การตัดเส้นสองสลึง

เส้นสองสลึงคืออะไร?

เส้นสองสลึง (frenulum) เป็นเส้นเอ็นขนาดเล็กที่เชื่อมระหว่างปลายองคชาติกับหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในบางคนเส้นสองสลึงอาจจะขาดเองได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเอง แต่ในบางคนเส้นสองสลึงก็ไม่ขาดเอง ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล

การตัดเส้นสองสลึงคืออะไร

การขลิบเส้นสองสลึงคือ การตัดเส้นสองสลึงทิ้งสำหรับคนที่เส้นสองสลึงตึงเกินไปหรือเส้นสองสลึงไม่ขาดเอง ทำให้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ การขลิบหนังหุ้มปลายต่างกับการตัดเส้นสองสลึงตรงที่การขลิบหนังหุ้มปลายมักทำในผู้ที่มีปัญหาหนังหุ้มปลายตีบหรือไม่สามารถเปิดได้เองตามธรรมชาติ การตัดเส้นสองสลึงนั้นมักทำในคนที่หนังหุ้มปลายเปิดได้ตามธรรมชาติ  แต่โดยปกติแล้วการขลิบหนังหุ้มปลายอาจจะมีการตัดเส้นสองสลึงด้วยขึ้นกับการตัดสินใจของแพทย์และผู้ป่วย

ใครบ้างที่ควรจะตัดเส้นสองสลึง

-ผู้ที่มีปัญหาหนังหุ้มปลายตีบหรือไม่เปิดเองตามธรรมชาติ(ควรที่จะขลิบหนังหุ้มปลายด้วย)
-ผู้ที่มีปัญหาหนังหุ้มปลายอักเสบ(ควรที่จะขลิบหนังหุ้มปลายด้วย)
-ผู้ที่มีปัญหาเส้นสองสลึงตึง
-ผู้ที่มีปัญหาในการดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศ

การขลิบอวัยวะเพศชายและการตัดเส้นสองสลึงควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้เครื่องมีที่สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและดูแลได้อย่างถูกต้อง

ผลดีและผลเสียของการขลิบเส้นสองสลึง

ข้อดี
-ลดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์
-ทำความสะอาดได้ง่ายดูแลได้ง่าย
-ลดปัญหาการหลั่งเร็ว

ข้อเสีย
-หลังการตัดอาจจะดูแลยากเพราะมีเลือดออกมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
-ลดความรู้สึกบริเวณปลายอวัยวะเพศ

การเตรียมตัวก่อนการตัดเส้นสองสลึงและการดูลหลังตัดเส้นสองสลึง

ในส่วนของการเตรียมตัว ปกติไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปเป็นพิเศษ ไม่ต้องลาหยุดล่วงหน้า อวัยวะเพศชายเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นทางผ่านของปัสสวะ ทำให้ต้องดูและความสะอาดเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นควรทำความสะอาดแผลให้ดีด้วยน้ำเกลือหรือแอลกอฮอลล์ พร้อมกับเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังปัสสาวะและอาบน้ำ ถ้ามีการอักเสบหรือเป็นหนองควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

 

อ้างอิง
What Should You Do If Your Penile Frenulum Tears?. (26th March 2019) In Healthline. Retrieved on 14th May 2021, from https://www.healthline.com/health/frenulum-tear-2#aftercare-dos

Frenuloplasty. In London Bridge Urology. Retrieved on 14th May 2021, from https://www.londonbridgeurology.net/Frenuloplasty.html

จัดทำโดย
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

Content Creator
นาย วรท วิไลนาม นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Editor
นางสาว มินนี่ ผดุงเกียรติสกุล นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Infographic
นางสาว สุพิชณาย์ อนุวงศ์วรเวทย์ นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์