คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว Ep.3 วัยรุ่น วัยไม่ว้าวุ่นใจ

“วัคซีนพ่อแม่”มาแล้ว
เพราะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวคือ “วัคซีน” ทางใจ ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ และลูก
พร้อมแล้วไปดูกัน

คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว
Ep.3 วัยรุ่น วัยไม่ว้าวุ่นใจ