คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว Ep.2 หนูจะเป็นดาว TIKTOK

“วัคซีนพ่อแม่”มาแล้ว
เพราะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวคือ “วัคซีน” ทางใจ ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ และลูก
พร้อมแล้วไปดูกัน

คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว
Ep.2 หนูจะเป็นดาว TIKTOK