คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว Ep.1 คุยอย่างไรไม่ต้องทะเลาะกัน

“วัคซีนพ่อแม่”มาแล้ว
เพราะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวคือ “วัคซีน” ทางใจ ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่  และลูก
พร้อมแล้วไปดูกัน

คลิปเพื่อการสื่อสารในครอบครัว
Ep.01 คุยอย่างไรไม่ต้องทะเลาะกัน