เลียอวัยวะของผู้หญิง แล้วสอดเข้าไปไม่กี่ที จะท้องมั้ย

N ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

โอกาสเสี่ยงท้อง/ไม่ท้อง อยู่ที่มีการสอดใส่รึเปล่า ถ้าสอดใส่ก็เสี่ยง ไม่ว่าจะกี่ที เสร็จ/ไม่เสร็จก็ตาม ไม่พร้อมเป็นพ่อแม่คน ต้องป้องกันให้ดี สวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. ร่วมรับผิดชอบ