ยาคุม

Tanaporn Chaovongpo ถามเมื่อ 11 months ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินแล้ว อีกวันมีเพศสัมพันธ์ ต้องกินยาอีกมั้ยคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 11 months ที่แล้ว

กินค่ะ ถ้าคุณจะมีพสพ.บ่อยๆ หาวิธีคุมกำเนิดประจำจะดีกว่าการกินยาคุมฉุกเฉินที่ประสิทธิภาพการป้องกันต่ำกว่าการคุมประจำ
หรือเลือกการสวมถุงยางทุกครั้งก็จะไม่ต้องรับฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกาย ไม่เป็นภาระแถมป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.ได้ด้วย