ซิฟิลิส

Jajee ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

เราสามารถตรวจหาเชื้อซิฟิลิสได้กี่วันหลังเสี่ยงมาครับ. ผมไปตรวจที่นิรนามหลังเสี่ยงที่ 34 วัน ผลออกมาเป็นลบ. ถือว่าปลอดภัยแล้วหรือยังครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ประมาณ 3 สัปดาห์ คุณไปตรวจ 34 วันหลังเสี่ยง ผลเป็นลบ ก็แปลว่าไม่มีเชื้อค่ะ