4.00
(1 การจัดอันดับ)

เพศวิถีศึกษา

โดย lovecare station ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

“เพศวิถีศึกษาออนไลน์”

เพศวิถีศึกษาออนไลน์ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กับ แอปพลิเคชันด้านการศึกษา “StartDee” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของStartDee โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเพศวิถีศึกษาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ทางโครงการเลิฟแคร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ที่เป็นรากฐานของการมีสุขภาวะที่ดีของวัยรุ่น ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาการ จึงได้นำเนื้อหาเพศวิถีศึกษามาจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.lovecarestation.com ทั้งหมด 24 ตอน โดยในแต่ละตอนจะประกอบด้วยสื่อวิดีโอ แบบทดสอบ (Quiz) และสรุปประเด็นสำคัญ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวด (ยกเว้นหมวดทักษะส่วนบุคคล) ดังนี้

1. พัฒนาการทางร่างกาย ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสาวๆ, เรื่องหนุ่มๆ และความหลากหลายทางเพศ-LGBTQI

2. สัมพันธภาพ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ แฟน/คนคุย , ทุกความสัมพันธ์มีความขัดแย้ง/คบซ้อน/อกหักต้องไม่มีใครตาย , บอกรัก บอกเลิก ,Online Dating  และ การเป็นพ่อแม่วัยรุ่น

3. พฤติกรรมทางเพศ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ อารมณ์เพศ -ช่วยตัวเอง , หนังโป๊,  ยินยอมพร้อมใจ, Sex ไม่ป้องกัน และ Sex ที่ปลอดภัยและรื่นรมย์

4. สุขภาพทางเพศ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ วิธีคุมกำเนิด, ท้องไม่พร้อม/ยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือก, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และHIV, Bullying,cyber bullying/sexting และ ล่วงละเมิดทางเพศ

5. สังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ อะไรที่ว่าไทย, ค่านิยม, My body,my rights, My decision,my responsibility , เท่าทันอคติเรื่องเพศ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของวัยรุ่น

เนื้อหาเพศวิถีศึกษานี้ เหมาะสมกับผู้เรียนวัยรุ่นและเยาวชน หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม  ผู้ที่ได้เรียนครบ 24 ตอน จะได้รับวุฒิบัตร เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แสดงเพิ่มเติม

เนื้อหาของคอร์ส

1 เรื่องสาวๆ

2 เรื่องหนุ่มๆ

3 ความหลากหลายทางเพศ-LGBTQI

4 แฟน คนคุย

5 ทุกความสัมพันธ์มีความขัดแย้ง คบซ้อน อกหักต้องไม่มีใครตาย

6 บอกรัก บอกเลิก

7 Online dating

8 การเป็นพ่อแม่วัยรุ่น

9 อารมณ์เพศ-ช่วยตัวเอง

10 หนังโป๊

11 ยินยอมพร้อมใจ

12 Sex ไม่ป้องกัน

13 Sex ที่ปลอดภัยและรื่นรมย์

14 วิธีคุมกำเนิด

15 ท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือก

16 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV

17 Bullying, cyber bullying sexting

18 การล่วงละเมิดทางเพศ

19 อะไรที่ว่าไทย

20 ค่านิยม

21 My Body, my rights

22 เท่าทันอคติทางเพศ

23 My decision, my responsibility

24 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของวัยรุ่น

ตัวอย่างรูปแบบคำถามในแบบต่างๆ
ตัวอย่างรูปแบบคำถามในแบบต่างๆ สาธิตการใช้งาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

4.0
ทั้งหมด 1 คะแนน
5
0 การจัดอันดับ
4
1 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
ธส
8 เดือน มาแล้ว
มีบางบทเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้แล้ว เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดเข้าหน้าบทเรียนนั้น ๆ
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?