สุขศึกษา ม.2(รร. แก่นทองอุปถัมภ์)
เกี่ยวกับบทเรียน

วัยรุ่นเป็นช่วงที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ มีความต้องการทางเพศสูง เนื่องจากความพร้อมของร่างกายประกอบกับเป็นช่วงที่มีอารมณ์อ่อนไหว ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์