ถ้ามีลูก 1 คนค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ ?

ถ้ามีลูก 1 คนค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ ?

ถ้ามีลูก 1 คนค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ ?ระดับอนุบาล-ประถม หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายจะอยู่ราวๆ 20,000-50,000 บาทต่อปี ในขณะที่โรงเรียนเอกชนและนานาชาติ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในหลักแสนจนถึงล้านทีเดียว ระดับมัธยม สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายจะตกปีละประมาณ 50,000 – 60,000 บาท ส่วนเรียนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ ค่าใช้จ่ายจะสูงถึงหลักแสนหรือล้านบาท

การเลี้ยงลูก 1 คนนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

  • ค่าใช้จ่ายช่วงตั้งครรภ์-คลอด

ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่จะต้องไปฝากครรภ์และพบแพทย์เสมอ ซึ่งเมื่อคิดค่าใช้จ่ายตลอด 9 เดือนที่เราตั้งครรภ์จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 – 2,000 บาทต่อเดือน และค่าทำคลอดอยู่ในช่วง 30,000 – 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและโรงพยาบาลที่เลือก

  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกช่วงแรกเกิด

สำหรับเด็กช่วงแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม นม เครื่องอุ่นนม เปลนอน เครื่องอาบน้ำ อาหารสำหรับเด็ก เป็นต้น ตัวอย่างค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่านม เฉลี่ยเดือนละ 1,500 – 3,500 บาท/คน ค่าเสื้อผ้า-ของใช้เด็กอ่อน อยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องสำรองไว้ เช่น การดูแลด้านสุขภาพอย่างค่าวัคซีน เฉลี่ยครั้งละ 500 – 1,800 บาท (แล้วแต่ชนิดของวัคซีน และโรงพยาบาลที่เลือก) ค่ารักษาพยาบาล เฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ 500 – 1,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับโรคและความรุนแรง) เป็นต้น

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน

  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่วัยอนุบาล-ปริญญาตรี

เมื่อลูกเติบโตขึ้น อุปกรณ์การเลี้ยงดูต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ รวมถึงเสื้อผ้าและอาหารการกินที่เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของการศึกษา คุณพ่อคุณแม่ยังต้องคำนวณค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมไว้ในระยะยาวอีกด้วย

1. ค่าอาหาร

ค่าอาหารของเด็กเล็กนั้นจะมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่าทั่วไป โดยอยู่ราวๆ 3,000 – 5,000 บาท/เดือนโดยเด็กโตตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป จะเริ่มรับประทานได้เหมือนกับผู้ใหญ่

2. ค่าศึกษาเล่าเรียน

คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องวางแผนในระยะยาว เพื่อสามารถส่งลูกๆ เรียนจนจบการศึกษาในระดับสูงสุดตามความสามารถได้  เรามาดูค่าใช้จ่ายโดยประมาณกันค่ะว่าตลอดการศึกษานั้น ลูกๆ ของเราต้องใช้เงินเท่าไหร่

•    ระดับอนุบาล-ประถม หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายจะอยู่ราวๆ 20,000-50,000 บาทต่อปี ในขณะที่โรงเรียนเอกชนและนานาชาติ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในหลักแสนจนถึงล้านทีเดียว

•    ระดับมัธยม สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายจะตกปีละประมาณ 50,000 – 60,000 บาท ส่วนเรียนโรงเรียนเอกชน  หรือโรงเรียนนานาชาติ ค่าใช้จ่ายจะสูงถึงหลักแสนหรือล้านบาท
•    ระดับปริญญาตรี การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐฯ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อปี ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนหรือนานาชาติ จะอยู่ประมาณหลักแสนขึ้นไป
ทั้งนี้นอกจากค่าเทอมที่ต้องจ่ายแล้ว ยังไม่ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงกิจกรรมเสริมต่างๆ อีกด้วย

  • ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ

สำหรับคุณแม่ที่ต้องทำงาน หากมีการจ้างพี่เลี้ยงอาจจะต้องสำรองเงินในส่วนนี้เพิ่ม 5000-10000 บาท/เดือน รวมไปถึงเงินสำรองที่ต้องใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าใช้จ่ายประจำวันในด้านอื่นๆ อีกหลากหลาย เพื่อความไม่ประมาทคุณพ่อคุณแม่และทุกๆ ท่าน อย่าลืมวางแผนการเงินกันให้พร้อมและที่สำคัญเมื่อเรามีเพียงพอแล้ว “การแบ่งปัน” จะถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เครดิต : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ