ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไปคลินิกวัยรุ่น รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

การจะไปหาหมอของวัยรุ่นจะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากใจอีกต่อไปตอนนี้หลายโรงพยาบาลได้เปิดคลินิกวัยรุ่นขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสม และทันกับสถานกาณณ์ เน้นให้บริการที่เป็นมิตร แบบ one stop service จบในที่เดียววันนี้พี่เลิฟแคร์จะพาไปรู้จักกับคลินิกวัยรุ่นอีกแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้การปรึกษากับวัยรุ่น อายุระหว่าง 10-24 ปี ในเรื่องต่างๆ  เช่น ความสัมพันธ์   การปรับตัว สุขภาพกาย สุขภาพใจ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรุนแรง ยาเสพติด/บุหรี่  รูปร่าง/ความสวยความหล่อ  และปัญหาอื่นๆ ด้วยทีมงานคุณภาพแบบสหวิชาชีพ อาทิ  สูตินรีแพทย์  อายุรแพทย์กุมารแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ชุมชนจิตแพทย์พยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์

การรับบริการ ง่ายมากๆ จ้า ติดต่อที่เวชระเบียน ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี บอกเจ้าหน้าที่ว่ามาคลินิกวัยรุ่น พร้อมยื่นบัตรประชาชน เพื่อเช็คสิทธิการรักษา หากมีสิทธิที่รพ. อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้าเป็นนอกสิทธิ มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาทจ้า (ขอปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายกับพี่นักสังคมสงเคราะห์ก็ได้หลังจากพบหมอแล้ว)  หรือเข้าไปเช็คสิทธิการรักษาได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อนไปได้ที่ shorturl.at/bly08

คลินิกวัยรุ่นจะอยู่ที่ชั้น G ที่เดียวกับศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี และคลินิกครอบครัวสมานฉันท์ จะมีป้ายบอกทางไปคลินิกวัยรุ่น เห็นชัดเจน ไม่ต้องกลัวหลง

คลินิกวัยรุ่น เปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 8.00-16.00 . ชั้น G อาคาร 72 พรรษามหาราชินี  โทร. 02-289-7017 หรือปรึกษาได้ที่ FB: คลินิกวัยรุ่น รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-646891529055085/

คลิปแนะนำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ที่ตั้ง รพ. เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. Click แผนที่นำทางได้ที่นี่จ้า

ที่มา : คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
พี่เลิฟแคร์