ชีวิตมีทางเลือกเสมอ (Restart)

video
Viral Clip ชุด Restart ทางเลือก เมื่อท้องไม่พร้อม เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่มีทางเลือกอยู่เพียง 2 ทาง ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้งหรือท้องต่อ ไม่ว่าทางใดผู้หญิงทุกคนล้วนมีสิทธิ์เลือก เพราะชีวิตของเรา มีทางเลือกเสมอ

เอชไอวีเอดส์ รู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อ (ทางเลือก)

video
Viral Clip ชุดทางเลือกเอชไอวีเอดส์ รู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อ (ทางเลือก) การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีคือคำตอบ เอชไอวีรู้เร็วรักษาได้

วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น แบบไหนดี (ไม่เดียงสา)

video
Viral Clip ชุดไม่เดียงสา ทางเลือกวิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น ยาคุมฉุกเฉิน ห่วงอนามัย แตกนอก เรามีทางเลือกไหนบ้างเพื่อคุมกำเนิด

ยูนิเซฟจับมือแพธทูเฮลท์เปิดตัวคลินิกออนไลน์ครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของไทย “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+”

กรุงเทพฯ 11 กุมภาพันธ์ 2559 – ยูนิเซฟร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่าง  ๆ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัยคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรนี้เป็นคลินิกที่เข้าใจและเป็นเพื่อนกับวัยรุ่นและเยาวชน โดยเปิดเป็นแชทรูมตามหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรักและเพศสัมพันธ์ ซึ่งภายในแชทรูมจะมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยแชทสดกับวัยรุ่น คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์มีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมให้พวกเขาตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนให้วัยรุ่นเข้ารับบริการทางสุขภาพที่เป็นมิตรตามความเหมาะสมปัจจุบันเยาวชนไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศหลายด้าน ข้อมูลจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ. 2554 ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทยอยู่ที่ระหว่าง 13-15 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี การศึกษาของยูนิเซฟใน พ.ศ. 2557 เรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย” ระบุว่าร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี...

เกมเศรษฐีเพศศึกษา 1663

เป้าหมายของเกม เพื่อให้ความเข้ารู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นท้องไม่พร้อม และเอดส์ ผ่านข้อคำถาม 17 ข้อ โดยรูปแบบคำถามภายในเกมแบ่งออกเป็น 2 ชุดตคำถามคือ 1. คำถาม เพื่อให้ข้อมูล เช่น ข้อที่  2 ที่พูดถึง แหล่งบริการที่ให้ความช่วยเหลือด้านพักรอคลอด ซึ่งในข้อนี้จะชวนคุยถึงแหล่งบริการ ต่าง ๆ ว่ามีที่ไหนจะช่วยเหลือได้บ้างเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม2. คำถามเพื่อฟังทัศนะของผู้เล่นเกี่ยวกับทางเลือก เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม เช่น ข้อที่ถามว่า คนที่สามารถตัดสินใจว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้พร้อมหรือไม่ คือใคร กติกาในการเล่นเกมกำหนดให้มีผู้เล่นได้ ครั้งละ 4 คน (แจกลูกเต๋าคนละลูก) เมื่อตกในช่องไหน ตอบคำถามในช่องนั้น (ตอบไม่ได้ไม่เป็นไร) หากตกในช่องรางวัล รับรางวัลไปเลย หากตกในช่องเสี่ยงดวง เปิดป้ายเสี่ยงดวง เช่น เดินถอยหลัง / จับของขวัญให้เพื่อน / ล้มละลาย ครบรอบก่อนคือผู้ชนะ

หนังสั้นทางเลือก UP2ME

หนังสั้น ชุด "ทางเลือก" โครงการ Up to me รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้­งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดทำโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (องค์การแพธเดิม) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ(สสส.) ตอนที่ 1ตอนที่ 2ตอนที่ 3