เข้าใจ เท่าทัน ข้อจำกัดของหน่วยบริการในประเทศไทย

ผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพสามารถเข้ารับบริการคุมกำเนิดได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาการคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด สถานบริการส่วนใหญ่จะไม่มีบริการ เนื่องจากเวชภัณฑ์มีราคาแพง โดยมักจะแนะนำให้ใช้วิธีอื่นที่มีอยู่ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด และยาฉีดคุมกำเนิดแต่ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีโครงการสนับสนุนการคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ให้กับสถานบริการสถานบริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการแม่วัยรุ่น วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไปสามารถติดต่อสอบถามว่ามีบริการคุมกำเนิดที่ต้องการหรือไม่คำถามที่พบบ่อย : อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ารับบริการคุมกำเนิดเองได้ไหม?คำตอบที่ต้องรู้ : ขอรับบริการด้วยตนเองได้เลย (แม้ว่าอาจมีผู้ให้บริการที่ไม่เข้าใจมองด้วยสายตาที่ไม่ดีนัก เนื่องจากอาจรู้สึกว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่ก็ต้องให้บริการตามสิทธิ)โดยเราควรยืนยันความต้องการในการรับบริการคุมกำเนิดยกเว้น กรณีผู้บกพร่องทางกายหรือจิต(ไม่จำกัดอายุ) ต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นรับรองด้วย และ การทำหมันหญิง (กรณีแต่งงานแล้ว) ต้องมีสามีมาเซ็นรับรองด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ ชีวิตมีทางเลือก : ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก

โรงพยาบาลที่มีบริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิดในกรุงเทพมหานคร

รายนามสถานบริการ ที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด และห่วงอนามัย   ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2558-59เขต สถานบริการ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลาทำการ ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 02-244-3000 ต่อวางแผนครอบครัว จันทร์ – ศุกร์ 7.00-12.00 น. ü3,000 3,5 ปี ü3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์เลขที่ 48 หมู่ 2 เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม 10530 02-988-4100 ต่อวางแผนครอบครัว พุธ, ศุกร์ 8.00-10.00 น. ü4 โรงพยาบาลเลิดสินเลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม. 10500 02-353-9800 ต่อวางแผนครอบครัว พฤหัส 13.00 – 15.00 น. ü2,500 ü 5004 โรงพยาบาลมเหสักข์เลขที่ 46/7-9  ถนนมเหสักข์ แขวงสีลม เขตบางรัก  กทม. 10500 02-635-7123 ต่อสูตินรีเวช จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.ü5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่...

โรงพยาบาลที่มีบริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ภาคกลาง

จังหวัด   สถานบริการ โทรศัพท์ ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิดกำแพงเพชร 1. โรงพยาบาลกำแพงเพชร เลขที่ 382 ถ.ดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 055-714-223-5ü2. โรงพยาบาลบึงสามัคคี  เลขที่200 ม.7 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210 055-740-798üชัยนาท 3. โรงพยาบาลมโนรมย์  เลขที่196 ม.4 ถ.สายเอเซีย ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ชัยนาท 17110 056-431-376ü4. โรงพยาบาลสรรพยา เลขที่162 ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา  ชัยนาท 17150 056-636-365ü5. โรงพยาบาลหันคา เลขที่210 หมู่2 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา ชัยนาท 17130 056-451-045üนครนายกนครปฐม 6. โรงพยาบาลกำแพงแสน เลขที่47 ม.4 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140 034-281-686ü7. โรงพยาบาลพุทธมณฑล เลขที่140 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 02-444-6032-33ü8. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เลขที่2 ม.2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120 0-3496-1113-9üนครสวรรค์ 9. โรงพยาบาลบรรพตพิสัย เลขที่700 ม.2 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 056-279-401 ü ü10. โรงพยาบาลตาคลี เลขที่62ถ.หัสนัยต.ตาคลี...