หน้าแรก ท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม

เมื่อท้องไม่พร้อม ทางเลือกเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ตั้งครรภ์ต่อ ยุติการตั้งครรภ์