วัยรุ่นรักตัวเอง คุมกำเนิดเป็น ในงาน “วัยรุ่นเลือก วัยรุ่นคุม 2020” คณะทำงานป้องกันท้องในวัยรุ่น เขตหนองแขม ขอให้ผู้ปกครองเปิดใจ

27 กันยายน 2563 นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัยรุ่นเลือก วัยรุ่นคุม 2020” ณ ชุมชนการเคหะบ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม ซึ่งจัดโดยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตหนองแขม และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม  โดยมี นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผอ.สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กทม. คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สสส. สำนัก 2) และคุณภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เขตหนองแขมได้เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยนำร่องมาแล้ว 4 ปีปัญหาของเราคือ ด้วยวัฒนธรรม ด้วยประเพณี ด้วยการอบรม ผู้ปกครองหลายคนยังไม่เข้าใจบทบาทที่จะต้องดำเนินการกับวัยรุ่น เพราะเมื่อลูกๆ ก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว เราต้องให้ความรู้ เราต้องเปิดใจยอมรับ เพื่อที่จะให้เขามีขั้นตอนชีวิตที่ถูกต้อง สอนให้รู้และก็สอนให้แก้ไขสอนให้เปิดใจเมื่อเกิดปัญหาแล้วอย่าหลบเพราะถ้าหลบปัญหาการตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อตัวเขาเอง ดังนั้นถ้าเราช่วยเหลือกัน บูรณาการร่วมกัน ระหว่างวัยรุ่น ผู้ปกครอง สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ที่นี่ และผู้ปกครองที่เราจะต้องไปสื่อสาร เป้าหมายของการจัดกิจกรรมไม่ได้จบตามที่กลุ่มกิจกรรมเท่านั้น เราอยากจะประชาสัมพันธ์ อยากจะสื่อไปให้ถึงกลุ่มที่กว้างขึ้น ผู้ที่อยู่บ้าน ในครัวเรือนทุกครอบครัววันนึงอาจจะเจอปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ เพราะทุกคนมีบุตรหลาน หลายคนอาจจะไม่ประสงค์จะมีบุตร ได้มีลูกมีหลาน เป็นเรื่องสากลที่ทุกคนต้องผ่านวัยตรงนี้ ฉะนั้นผมขอชื่นชมในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาช่วยจัดกิจกรรมนี้ หวังว่า ลูกหลานและ ผู้ปกครองของชาวหนองแขม จะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์ไปส่งต่อให้ชุมชนอื่นๆ ด้วยประธานกล่าว

ภายในงานนอกจากได้ความรู้เรื่องคุมกำเนิดยังมีเรื่องการใช้ยาเสพติดการใช้ยาทั่วไปการตรวจสุขภาพตรวจหาเชื้อเอชไอวีบริการฝังยาคุมทำหมันชายประเมินสุขภาพจิตให้การปรึกษาเรื่องอาชีพและวิธีการสื่อสารเชิงบวกอีกด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือจากรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สมาคมพัฒนาประชาการและชุมชน องค์การเฟรนด์ ร้านยาไอแคร์ ร้านยาอุ่นใจเภสัช สภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย และเลิฟแคร์  มีวัยรุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมตลอดงาน