เรากังวลกับโควิค-19 แค่ไหน?

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้หลายคนมีความกังวลต่อสุขภาพกายถึงการติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังมีผลกระทบต่อจิตใจด้วย แม้ว่าจะยังไม่ติดเชื้อก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน  ล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวจนหลายคนเกิดความเครียดความวิตกกังวลมากขึ้นและไม่รู้จะจัดการอย่างไรเราจึงต้องหมั่นสังเกตตัวเองหรือสำรวจตัวเองเป็นระยะๆว่าเรามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนหรือมีความวิตกกังวลในระดับไหนเพื่อหาวิธีจัดการที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนที่ความเครียดจะสะสมจนทำให้เราเจ็บป่วยได้

ตอนนี้กรมสุขภาพจิตได้ทำแบบคัดกรองความกังวลต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนได้คัดกรองด้วยตนเองเพื่อสามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลได้อย่างเหมาะสมแต่ยังไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตใดๆนะ

โดยคำถามจะถามถึงความคิดและพฤติกรรมของเราในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ผ่านคำถาม 5 ข้อคือ

1.ท่านรู้สึกกังวลไม่สบายใจกับการที่ต้องออกไปนอกบ้าน
2.ท่านรู้สึกกังวลกับการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น กักตุนอาหาร , หน้ากาก เป็นต้น
3.ท่านนอนไม่หลับ/ หรือมีปัญหาการนอน เพราะคิดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ท่านคิดว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน
5.ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากเพียงใด

คำตอบ มี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 1) ไม่มี = 1 คะแนน 2) ปานกลาง = 2 คะแนน 3) มาก / ประจำ = 3 คะแนน  ส่วนการแปลผล คือ  ถ้าได้ 5-6 คะแนน มีความกังวลในระดับต่ำ ได้ 7-11 คะแนน มีความกังวลในระดับปานกลาง และ ได้ 12 คะแนนขึ้นไป มีความกังวลในระดับสูง ซึ่งแต่ละระดับนั้นจะมีข้อแนะนำในการดูแลตัวเองให้ด้วย เช่น การหากิจกรรมผ่อนคลายความกังวล การนอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและแอลกออล์ พูดคุยของคำปรึกษาจากคนใกล้ชิดหรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แต่ถ้ามีความกังวลหรือเครียดจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ควรรับบริการด้านสุขภาพจิตที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

ถ้าใครอยากลองสำรวจความกังวลต่อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าไปตาม Link นี้ได้เลยค่ะ  https://www.dmh.go.th/covid19/test/covid19/   และถ้าอยากปรึกษาเรื่องที่ไม่สบายใจ เครียด กังวลเบื้องต้นก่อน ก็มาคุยกับเลิฟแคร์ทางแชท 16.00-24.00 . ทุกวันได้จ้า ช่วงนี้ขยายเวลา 12.00-24.00 . เลย Click ที่นี่ https://www.lovecarestation.com/  

พี่ sky
อ้างอิง : กรมสุขภาพจิต