ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งใจที่จะท้องเพื่อไปทำแท้ง – RSA

ผู้หญิงสามารถเลือกและกำหนดชีวิตของตัวเองได้ คลิปจากรายการชั่วโมงสืบสวน