ยากไหมหากจะทำแท้งด้วยตัวเองโดยการใช้ยา

 

ไม่ยากเลย
คุณสามารถใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซโพสตอลเองได้
การใช้ยาทั้งสองตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากไปกว่าการใช้ยาอื่นๆ

ความเสี่ยงของการทำแท้งด้วยยาเทียบเท่ากับความเสี่ยงของการแท้ง
โดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15 ของการท้องทั้งหมด

คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ยา
และสิ่งที่จะเกิดขึ้น คำแนะนำว่าเมื่อไหร่ควรจะไปหาหมอ
และถ้าหากว่าคุณมีคำถามใดๆก็ตาม คุณสามารถติดต่อที่สายช่วยเหลือได้ทันที 

การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดการแท้งเหมือนกับการแท้งโดยธรรมชาติ
คุณสามารถใช้ยานี้ได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้าน หากอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน)