1663 สายปรึกษาทางเลือก..ที่เข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม

ตรวจการตั้งครรภ์ ขึ้นสองขีด

1663 เป็นสายปรึกษาเรื่องเอดส์ โดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มีประสบการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์มามากกว่า 20 ปี เป็นสายปรึกษาที่ให้บริการแบบนิรนามและเก็บข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมโทรศัพท์เข้ามาขอปรึกษาจำนวนมาก

ปัจจุบัน 1663 ได้พัฒนาผู้ให้การปรึกษาให้มีความเข้าใจและทักษะในการปรึกษาทางเลือก และเปิดให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมโทรขอรับการปรึกษาได้ ดำเนินการแบบนิรนาม-เก็บข้อมูลเป็นความลับ และมีบริการแนะนำ/ส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับทางเลือกด้วยอย่างปลอดภัย