10 เคล็ดลับ ช่วยลดความวิตกกังวลต่อ COVID-19

ในช่วงเวลานี้ ที่ทั้งโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างโควิค-19  แน่นอนว่ามันอาจทำให้เกิดความเครียดและความกังวลได้ ถ้าเรารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา นี่คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยลดความกังวลต่อ COVID-19 ได้

1.สนใจในสิ่งที่ควบคุมได้ เช่น ความคิดและการกระทำ
2.คิดภาพไว้ในใจเสมอ เราจะมีชีวิตรอดจากเรื่องนี้
3.จำไว้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นจริงไม่เท่ากับการปรุงแต่งขึ้นของเราเอง
4.ใช้ความรู้สติปัญญาและเหตุผลในการนำทางชีวิต
5.หาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
6.ดูว่าเราเช็คข่าวล่าสุดบ่อยแค่ไหน
7.นิ่ง สงบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้าง
8.ประเมินสุขภาพของตนเองและเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆ
9.ถ้ารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆ  ให้พูดคุยสื่อสารกับผู้คน ผ่านระบบดิจิทัล
10.อย่าให้ความกลัวมีอิทธิพลมากเกินไป เช่น การกักตุนสิ่งของ

แปลและเรียบเรียงโดย
นายมนัสนันท เบญจวัชรินทร์  และ นางสาวชนนิกานต์ ขุนเจริญ นักศึกษาปี 4 สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : http://www.highfieldhealthcare.ie/10-tips-to-reduce-covid-19-anxiety/