​เลิฟแคร์ ณ วันนี้ และวันหน้า

เลิฟแคร์ปีนี้

การทำงานด้านเพศกับวัยรุ่นยังคงไม่จบสิ้นลงง่ายๆ จนกว่าจะมีการทำลายวังวนแห่งความไม่รู้ลง ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้เรื่องเพศให้ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้ความรู้ในวัยที่เหมาะสม โดยคนที่ได้รับการฝึกฝน ถ่ายทอดด้วยวิธีที่เหมาะกับเรื่องที่เรียน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้าน เพื่อสร้างวัยรุ่นที่รู้รอบเรื่องเพศ ให้เติบโตเป็นประชากรรุ่นใหม่ ที่จะแก้ไขปัญหาทางเพศที่สั่งสมมาตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิด และนี่แหละคือการสิ้นสุดวงจรความทุกข์อย่างถาวร

อาจจะเป็นเหมือนความฝัน แต่เป็นเป้าหมายของชีวิต ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบการเรียนรู้เรื่องเพศให้ครอบคลุมในระดับสถานศึกษา สร้าง “มนุษย์” ที่เต็มพร้อมบริบูรณ์ และยังเปี่ยมล้นจนสามารถเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างได้

แม้จะเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆ เหมือนกับที่ Lovecare Station ได้เริ่มต้น แต่ ณ วันนี้ ได้เพิ่มจำนวนจุดในแผนที่ประเทศไทยขึ้นจาก ๑ เป็น จำนวนทวีคูณ ภายในระยะเวลาไม่มาก แม้วันนี้การทำงานยังคงไม่สิ้นสุด จนกว่าจะสามารถผลักดันเข้าสู่ระบบได้อย่างถาวร แต่อย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

รักประเทศไทยค่ะ

โดย : เป็ดน้อยลอยน้ำ