ไม่ได้สอดใส่แค่เล้าโลมภายนอก มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV มั้ย ?

เสี่ยงติดเชื้อ

พี่คะ เมื่อวานหนูเหมือนเกือบจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่ไม่ได้สอดใส่แค่เล้าโลมภายนอก แล้วถูๆ แต่ไม่มีการสอดใส่จริงๆนะคะ จะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV มั้ย ?

ตอบ ไม่มีความเสี่ยงเลยจ้า เพราะHiV มีช่องทางเฉพาะที่จะทำให้เกิดโอกาสเสี่ยง และต้องครบทั้ง 3 ข้อ
1.    ต้องมีการสัมผัสเชื้อจากสารคัดหลั่งในปริมาณที่มากพอ ที่จะทำให้ติดได้ คือ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด
2.    เชื้อที่สัมผัสต้องมีคุณภาพและแข็งแรง เช่น ในเลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด มีสภาพพอเหมาะที่จะทำให้เชื้อเติบโตได้ แต่ถ้าไปอยู่ในน้ำลาย น้ำตา เชื้อไวรัสจะอยู่ในสภาพที่เป็นกรด ด่าง ทำให้ไม่มีคุณภาพ เติบโตไม่ได้และไม่สามารถติดต่อได้
3.    ต้องเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการสัมผัสโดยตรง ต้องเข้าสู่ร่างกายโดยตรง คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน คือถ้าฝ่ายชายมีเชื้ออยู่เชื้ออาจจะผ่านเช้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุช่องคลอด หรือ ถ้าฝ่ายหญิงมีเชื้ออยู่ เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกายจากเยื่อบุที่ปลายและเยื่อบุในท่อปัสสาวะของจู๋