ใช้ชีวิตอย่างไรหลังทำแท้ง

ผู้หญิงหลายคนในโลกนี้มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์เช่นเดียวกับเรา แม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีนัก    หรืออาจเลวร้ายสำหรับใครบางคน แต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังและเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่ควรทำหลังได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์
  • กินยาที่ได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ถ้าปวดท้องให้กินยาแก้ปวด โดยใช้ยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม กิน2เม็ด ทุก6 ชั่วโมง
  • เริ่มทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เมื่อรู้สึกสบายดีขึ้นแล้ว
  • ห้ามวางกระเป๋าน้ำร้อนบนหน้าท้องในวันแรกของการรักษา แต่ให้วางกระเป๋าน้ำแข็งแทนในกรณีถ้ามีเลือดออกมาก
  • งดกินยาขับเลือดหรือยาดองเหล้าทุกชนิด
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น ยกของหนัก หรือออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 1-2  วัน
การดูแลหลังยุติการตั้งครรภ์