โรคหลายบุคลิก Dissociative Identity Disorder (DID)

โรคทางจิตนั้นมีมากมายหลากหลาย ซึ่งบางโรคก็มีอาการจนถึงขั้นไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งตัวตนของตนเองในชั่วขณะหนึ่ง ส่งผลให้วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง วันนี้เราขอเสนอโรคที่มีสองคนในร่างเดียว “โรคหลายบุคลิก Multiple Personality Disorder (MPD)” ซึ่งปัจจุบันมีชื่อใหม่ว่าโรคหลายอัตลักษณ์ Dissociative Identity Disorder (DID) นั่นเอง

โรคหลายบุคลิกคืออะไร?

โรคหลายบุคลิก เป็นโรคจิตประเภทหนึ่งที่ตัวผู้ป่วยมีบุคลิกอื่นๆ มากกว่า 2 บุคลิกขึ้นไป ผลัดเปลี่ยนกันออกมาใช้ชีวิต และแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบุคลิกเดิม ซึ่งอันที่จริงแล้วโรคนี้เป็นที่ถกเถียงกันในวงการแพทย์มาช้านานว่ามันมีจริงหรือไม่ หรือจะต้องวินิจฉัยกันอย่างไร?

สาเหตุ

หลายๆ ตำราบอกว่า โรคนี้เกิดจากการถูกใช้ความรุนแรง และการทารุณกรรมในวัยเด็ก จนเกิดผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง ทำให้จิตใต้สำนึกได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกที่แสนเลวร้ายนั้น ซึ่งโดยมากบุคลิกที่สองนี้จะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่ตนเองได้เจอมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นก้าวร้าว เศร้าโศก หวาดกลัว

สิ่งที่ต้องระวัง

หากผู้ป่วยกำลังถูกอีกบุคลิกหนึ่งเข้ามาทดแทนอยู่นั้น บุคลิกเดิมจะไม่สามารถจดจำการกระทำของอีกบุคลิกได้เลย และในหลายๆ รายก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมบุคลิกนั้นๆ ได้ แต่ในบางรายทั้งสองบุคลิกนั้นสามารถรับรู้ถึงกันและสามารถพูดคุยกันเองได้ ที่ควรระวังที่สุดคือหากปล่อยไว้อาจส่งผลให้บุคลิกใหม่ หรือ บุคลิกใดบุคลิกหนึ่งเข้าครอบงำ จนอาจนำมาซึ่งเหตุของความรุนแรง หรือการกระทำผิดโดยไม่่ได้ตั้งใจ ความเศร้าจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และอาจนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมได้ ดังนั้นหากพบว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น ควรไปพบจิตแพทย์โดยตรงเพื่อรับการรักษา

อ้างอิงเนื้อหาจาก

https://www.honestdocs.co/multiple-personality-disorder

https://www.sanook.com/health/6133/

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay