โครงการเลิฟแคร์ จับมือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เสริมความเข้าใจสุขภาพจิตวัยรุ่นกับครูแนะแนวและผู้ปกครอง

ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือทั้งป้องกันและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ปกครองและครูแนะแนว ซึ่งมีความใกล้ชิดกับวัยรุ่นมากที่สุด ทางโครงการเลิฟแคร์ และเลิฟแคร์ไม่รังแกกัน สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef) และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม มูนิเคชั่น (DTAC)  จัดการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวและผู้ปกครองเพื่อการส่งต่อบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ เพื่อให้คุณครูแนะแนวและผู้ปกครองได้รับรู้สัญญาณเบื้องต้น  แนวทางการช่วยเหลือและการส่งต่อหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก