โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สปสช.ใส่ใจหญิงไทยบริการป้องกันและช่วยท้องไม่พร้อม 

ให้บริการยาฝังคุมกำเนิด และห่วงอนามัยในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี
ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สิทธิบัตรทอง) สิทธิประกันสังคม
หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เริ่มให้บริการพร้อมกัน ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ  และเอกชน
ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกหน่วยบริการ
(โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการที่มีสิทธิ)
ซึ่งการใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิดนั้น

มีระยะเวลาคุมกำเนิดได้นาน 3 ปี และ 5 ปี 
และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาแม่วัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำได้ 

 

ตรวจสอบสถานบริการที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ได้ที่นี่ :  goo.gl/sOtKCl
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ