การแอบอ้างหลอกขายยายุติตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่หวังดี แอบอ้างใช้ชื่อของ “สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในการแอบอ้างหลอกขายยายุติตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยาอย่างรุนแรง “สมาคมฯ” ขอชี้แจงครับว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอม และ “สมาคมฯ”ไม่มีนโยบายขายยาดังกล่าว โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ “สมาคมฯ” คือ www.ppat.or.th เท่านั้น

จึงแจ้งทุกท่านเพื่อทราบโดยทั่วกันและโปรดช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์

การประกาศเตือนอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook สมาคม

ข้อมูลจาก
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท)
https://www.facebook.com/PPATFANCLUB
http://www.ppat.or.th/th/