แกนนำเลิฟแคร์ เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 โครงการเลิฟแคร์ชวนน้องๆ แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์และตัวแทนผู้นำชุมชนจากเขตหนองแขม เขตประเวศ และเขตปทุมวัน จำนวน 25 คน มาเรียนรู้วิธีการก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรมในชุมชน และฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจที่จะลงมือสำรวจข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนตัวเอง และนำมาวางแผนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกัน โดยวิทยากรจากคณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาศิลปากร