เวลาไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีจะเป็นความลับไหม แล้วผลเลือดที่ออกมาจะมีใครรู้หรือเปล่า?

0
82

หลายคนอาจจะกังวลใจว่า เวลาที่ไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ผลเลือดที่ออกมาจะมีใครรู้ไหม ซึ่งผลการตรวจเลือดเอชไอวีจะเป็นความลับ มีเพียงแค่เรากับหน่วยบริการเท่านั้นที่จะรู้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ให้บริการตรวจเลือดจะรู้ผลเลือดของเรา แต่ก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกให้คนอื่นรู้ หากเราไม่ยินยอมหรืออนุญาต เช่นเดียวกัน เราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปรู้ผลเลือดของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือแฟน เพราะไม่ว่าจะเป็นผลเลือด หรือประวัติด้านสุขภาพอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่หากเจ้าตัวไม่ยินยอม ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลจาก www.thaiplus.net

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้ใครควรจะตรวจเอชไอวี?
บทความถัดไปPrEP ทางเลือกในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
"เลิฟแคร์สเตชั่น" ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ภายใต้การสนับสนุนของ UNICEF ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนระบบบริการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) เพื่อร่วมกันสร้าง บริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น ให้เลิฟแคร์สเตชั่นเป็นคลังข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น การให้การปรึกษาออนไลน์ที่เป็นมิตร ทางเลือกเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ ฯลฯ