เวลาไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีจะเป็นความลับไหม แล้วผลเลือดที่ออกมาจะมีใครรู้หรือเปล่า?

หลายคนอาจจะกังวลใจว่า เวลาที่ไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ผลเลือดที่ออกมาจะมีใครรู้ไหม ซึ่งผลการตรวจเลือดเอชไอวีจะเป็นความลับ มีเพียงแค่เรากับหน่วยบริการเท่านั้นที่จะรู้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ให้บริการตรวจเลือดจะรู้ผลเลือดของเรา แต่ก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกให้คนอื่นรู้ หากเราไม่ยินยอมหรืออนุญาต เช่นเดียวกัน เราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปรู้ผลเลือดของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือแฟน เพราะไม่ว่าจะเป็นผลเลือด หรือประวัติด้านสุขภาพอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่หากเจ้าตัวไม่ยินยอม ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลจาก www.thaiplus.net