เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ YC สังกัดกทม

ก้าวแรกของการเริ่มต้นเป็นเพื่อนที่ปรึกษา จากความสนใจ อยากช่วยเหลือเพื่อนให้พ้นทุกข์ สบายใจมากขึ้น มาสู่การเป็นแกนนำYC ของโรงเรียน แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่ก็กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เล็กในโรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพใจของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หลังจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว เลิฟแคร์จึงร่วมกับ 5 โรงเรียน สังกัด กทม. ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วัดลาดพร้าว วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) ลอยสายอนุสรณ์ และมัธยมประชานิเวศน์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน YC ในโรงเรียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอแยลเบญจา โดยมีแกนนำและครูร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ซึ่งน้องๆ เล่าว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น ให้การปรึกษากับเพื่อนๆ จัดบอร์ดให้ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นบันไดขั้นแรก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากรุ่นพี่แกนนำ YC โรงเรียนวัดราชโอรส คือ นายธนภัทร ทุเรียนงาม และนายวีระพันธุ์  จันทะพา และคุณครูนพพร แสงทอง (ครูเบียร์) ที่มาแชร์ประสบการณ์ก้าวแรกจนถึงก้าวที่ 4 ของการสร้างการเปลี่ยนแปลง ระบบการดูแลสุขภาพใจของนักเรียนในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลต่างๆ แต่ที่มากกว่านั้นคือ ความภาคภูมิใจของเหล่าแกนนำ YC ที่เข้าใจตัวเอง และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น

เป็นเรื่องดีๆ ที่น่าชื่นชมจริงๆ พี่เลิฟแคร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในก้าวต่อไปของแกนนำ YC จ้าาาา