เลิฟแคร์ เดินสาย “รักนี้ ปลอดภัย” 20 สถานศึกษา

เลิฟแคร์ เดินสายรักนี้ ปลอดภัย” 20 สถานศึกษา ในกทม.และปริมณฑล พบวัยรุ่นควรพบจิตแพทย์ร้อยละ 26 อยากให้ รร.ตระหนักเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น

ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เดินสายจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี/เอดส์  การรังแก สุขภาพจิต ฝึกการตัดสินใจ เข้าถึงการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และรู้จักกับหน่วยบริการที่เป็นมิตร ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “Lovecare loves you  รักนี้ปลอดภัย  ในสถานศึกษา 20 แห่ง ในกทม.และปริมณฑล ทั้งระดับมัธยม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย มีนักเรียนและนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน

โดยรูปแบบกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ที่จัดโดยแกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ ซึ่งวัยใกล้เคียงกัน พูดภาษาเดียวกัน ได้รับความสนใจอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ ได้มีส่วนร่วม ได้คิด ได้ถาม ได้ประเมินภาวะซึมเศร้า ได้แชร์ประสบการณ์ และได้รับการตรวจหาเชื้อ HIV ฟรี! ทันที หากประเมินว่าตัวเองมีความเสี่ยง จากพี่ๆ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่อยู่ใกล้สถานศึกษานั้นๆ  มาให้บริการถึงที่กันเลย

ซึ่งมีน้องๆ ที่สนใจตรวจเลือดหาเชื้อ HIV จำนวน 438 คน หรือ ร้อยละ 7.08 และทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้า (PHQ-A) ทั้งหมด 2,897 คน พบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ 42.18 (1,222 คน) ไม่มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 31.83 (922 คน) มีภาวะซึมเศร้าปานกลางร้อยละ 19.16 (555 คน) มีภาวะซึมเศร้ามากร้อยละ 5.14 (149 คน) และมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ1.69 (49 คน) และมีบางส่วนที่คิดอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ ในจำนวนนี้ควรปรึกษานักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ร้อยละ 26 (753 คน) ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก ที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแล ทางพี่ ๆ เลิฟแคร์ก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการแนะนำหน่วยบริการด้านสุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เว็บไซต์เลิฟแคร์ รวมถึงประสานกับครู/อาจารย์ให้ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับกิจกรรม “Lovecare loves you  รักนี้ปลอดภัยครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสถานศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข นักเรียน/นักศึกษาเป็นอย่างมาก