เลิฟแคร์ ชวนน้องๆ คุยเรื่องเพศ สร้างผลงานใน Lovecare Young Creative Contest 2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 61 ณ โรงแรมทาราวิส กรุงเทพฯ โครงการเลิฟแคร์ ได้จัดอบรมเรื่องท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับน้องๆ ที่ร่วมสมัครกิจกรรม Lovecare Young Creative Contest 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เปิดพื้นที่ให้น้องเยาวชนทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย เข้ามาส่วนร่วมแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ผ่านการสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ที่พวกเขาถนัด เช่น บทความ อินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดีโอ ซึ่งน้องๆ ทั้ง 21 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อม เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในมุมมองของตนเอง มุมมองของสังคม รวมถึงแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน หลายๆ คนสะท้อนตรงกันว่าได้เข้าใจสถานการณ์ท้องไม่พร้อมกว้างขึ้น ในฐานะคนที่จะผลิตสื่อต้องมีความเป็นกลาง ไม่ตัดสิน ไม่ตอกย้ำ และต้องมองปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน อดใจอีกไม่นาน พวกเราจะได้ชมผลงานสร้างสรรค์สังคมจากฝีมือน้องๆ กัน