คำแนะนำการใช้แชทรูม คิดไม่ออก บอกใครไม่ได้ คิดถึงเลิฟแคร์

  1. เลิฟแคร์ แชทรูมให้บริการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ Hiv
  2. เปิดให้บริการ ตั้งแต่ สี่โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน ทุกวัน
  3. ในกรณีที่มีการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการที่ปลอดภัย ต้องมีค่าใช้จ่าย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (อาจไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าประกันสังคม หรือระบบประกันสุขภาพได้)
  4. หลังจากจบการสนทนา รบกวนผู้รับบริการกรอกข้อมูลแสดงความเห็นต่อบริการ https://goo.gl/QJWoCc เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ในปรับปรุงบริการต่อไป
  5. ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
  6. การเข้ารับบริการปรึกษาออนไลน์ Lovecare Chatroom  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น