เลิฟแคร์ร่วมกับสำนักการศึกษา พัฒนา YC ช่วยลดปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียน

ในช่วงวัยรุ่น หลายคนคงเกิดคำถามและข้อสงสัยมากมาย ทั้งยังมีเรื่องเครียดจากการเรียน ครอบครัว การใช้ชีวิต ซึ่งเพื่อนคือคนที่เข้าใจเพื่อนได้ดี เพราะเป็นวัยเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน จึงเป็นที่มาของ “เพื่อนที่ปรึกษา” หรือ Youth Counselor (YC) ที่คอยรับฟัง ช่วยเหลือ ให้การปรึกษา และหาทางออกร่วมกัน และยังมีบทบาทเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของครูในระบบดูแลช่วยเหลือด้วย โครงการเลิฟแคร์จึงร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดการอบรม “เสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) เพื่อให้การปรึกษาเรื่องสุขภาวะวัยรุ่น รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เพื่อให้ YC มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาวัยรุ่น มีทักษะการให้การปรึกษาเบืื้องต้น และเกิดแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนต่อไป

โดยการอบรมรุ่น 2 นี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ 1.วัดลาดพร้าว 2.วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 3.ลอยสายอนุสรณ์ 4.ไทยนิยมสงเคราะห์ 5.มัธยมประชานิเวศน์ 6.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม. ต้น เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน

ถือเป็นการอบรมที่ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และทักษะ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งนี้เลิฟแคร์ยังมีกิจกรรมที่จะต่อยอดให้กับแกนนำ YC ทั้งรุ่น 1 และ 2 ในโอกาสต่อไปอีกด้วย