เลิฟแคร์ชวนครูแนะแนวและตัวแทนสภาเด็กฯ กทม. ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยการสนับสนุนจากยูนิเซฟประเทศไทย ได้นำตัวแทนครูแนะแนวจากสังกัด สพม.1 สพม.2 กทม. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการให้บริการด้านคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รวมถึงการดำเนินงานสายด่วน 1323 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาหนึ่งที่วัยรุ่นกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งคุณครูหลายคนก็พบเจอสถานการณ์สุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน การรู้จักวิธีการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง พญ.วรินทิพย์ สว่างศรี จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมงานให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ข้อมูล และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นกับผู้ดูงานอย่างเป็นกันเอง