เลิฟแคร์จัดประชุมเตรียมเครือข่ายคนทำงานเยาวชน เพื่อเยาวชน

วันที่ 25 – 26 เมษายน 62 โครงการเลิฟแคร์ ได้จัดประชุมเตรียมเครือข่ายคนทำงานเยาวชน เพื่อเยาวชนขึ้น โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจากหลายส่วนได้แก่ ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย ปทุมวัน หนองแขม บางกะปิ ประเวศ จอมทอง ยานนาวา ตลิ่งชัน สายไหม ภาษีเจริญ ทวีวัฒนา แกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ คณะทำงาน DJ Teen กรุงเทพฯ และแกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิแพธทูเฮลท์

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องสถานการณ์ของสุขภาพวัยรุ่น อาทิ เพศ ท้องไม่พร้อม สุขภาพจิต สิทธิ กฏหมาย ฯลฯ การเป็นเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสังคม และร่วมกันวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ของเยาวชนโดยเยาวชนเอง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายของรัฐ