เพศสัมพันธ์ครั้งแรกต้องมี”เลือด”!!!!

ในหมู่ผู้ชายมักพูดกันว่า ผู้หญิงที่ซิง ถ้าไปมีอะไรด้วยจะต้องมีเลือดออก เพราะเยื่อพรหมจรรย์ของพวกเธอขาด บ่งบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเธอ! แต่มันจริงเสมอไปไหม??

ที่เลือดออกเพราะเยื่อพรหมจรรย์ขาดมันก็อาจเป็นเรื่องจริง แต่! เยื่อพรหมจรรย์มันสามารถขาดได้จากหลายๆ กรณี เช่น การออกกำลังกาย ขี่จักรยาน ขี่ม้า การช่วยตัวเอง ตรวจภายใน(บางกรณี) อันที่จริงแล้วเยื่อพรหมจรรย์ก็มีหลายแบบ แตกต่างกันไปในแต่ละคน บางทีต่อให้ฉีกขาดก็อาจจะไม่เห็นเลือดก็ได้ หรือบางคนก็อาจไม่มีเยื่อพรหมจรรย์มาแต่แรกก็ได้เช่นกัน ฉะนั้น การมีเลือดออกหรือไม่มีนั้น มันวัดว่าเป็นครั้งแรกของพวกเธอไม่ได้ และไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกความบริสุทธิ์อย่างที่เข้าใจกัน หรือเอามาวัดความดีหรือไม่ดีของผู้หญิง รวมถึงไม่สามารถบอกได้ว่าปลอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือมีเชื้อเอชไอวีนะจ้ะ

แต่มันจะสำคัญอย่างไรว่าครั้งแรกหรือไม่ เพราะคนเรามีคุณค่าอยู่ในตัวเองเสมอ อยู่ที่เราจะเอาอะไรเป็นตัวให้คุณค่ามากกว่า ชีวิตของเราแต่ละคนเองก็ไม่ได้เดินมาบนเส้นทางเดียวกันตั้งแต่แรกแล้ว การให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์ ความดีงามในจิตใจ และการอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่างหาก ที่ควรจะถูกนำมาพูดถึง