เพราะการท้องโดยไม่มีความพร้อม แตกต่างจากท้องทั่วไป

เมื่อทางเลือกคือ ตั้งครรภ์ต่อ  : การเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญการตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะ…การท้องโดยไม่มีความพร้อม แตกต่างจากการท้องทั่วไป

เมื่อตัดสินใจท้องต่อ การเรียนรู้ การเตรียมตัวเผชิญและรับมือการท้องไม่พร้อม เป็นสิ่งสำคัญ ตั้งสติ หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือขอรับบริการปรึกษาจากหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆที่จะช่วยบรรเทาและคลี่คลายทีละเรื่อง เพื่อให้เห็นทางออก

ผู้หญิงจำนวนมาก เข้าใจว่าทางออกมีทางเดียว คือ การยุติการตั้งครรภ์(ทำแท้ง) และเมื่อไม่มีข้อมูลมากพอ จึงลงเอยด้วยการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิต และบางคนไม่กล้าบอกใคร ทำให้อายุครรภ์เกิน ล่วงเลยไปมากกว่าจะยุติตั้งครรภ์ได้ และถึงแม้จะยุติตั้งครรภ์ไม่ได้ ชีวิตก็มีทางออกเสมอ

ถ้าไม่สามารถบอกพ่อแม่ หรือผู้ปกครองหรือใครๆได้ และไม่รู้จะจัดการชีวิตยังไง ควรหาที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวช่วย อาจเป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษา จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พึ่งได้ คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาล หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด หรือขอรับการปรึกษาจากสายด่วนต่างๆ ซึงหลายแห่งก็มีการส่งต่อบริการช่วยเหลือ เช่น บ้านพักรอคลอด การประสานงานกับโรงเรียน การช่วยเหลือสงเคราะห์ในช่วงท้อง และหลังคลอด

ข้อควรระวัง  
การยุติการตั้งครรภ์(ทำแท้ง) เมื่ออายุครรภ์เกินกว่าที่จะทำได้ หรือที่อายุครรภ์มากกว่า 22-24  สัปดาห์นั้น มีอันตรายทั้งผู้หญิงและตัวอ่อนในท้อง เพราะอาจทำให้เกิดความพิการ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต การตัดสินใจท้องต่อ เพื่อให้เด็กเกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ดี ยังมีทางออก หากไม่พร้อมดูแลด้วยการส่งเด็กเข้าสถานรองรับ  หรือยกเป็นบุตรบุญธรรมกับผู้ที่จะอุปการะเด็กต่อไป
เมื่อทางเลือกคือตั้งครรภ์ต่อไป
ชีวิตมีทางเลือก : เลิฟแคร์สเตชั่น