เข้าใจ เท่าทัน ข้อจำกัดของหน่วยบริการในประเทศไทย

ผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการคุมกำเนิดได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

การคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด สถานบริการส่วนใหญ่จะไม่มีบริการ เนื่องจากเวชภัณฑ์มีราคาแพง โดยมักจะแนะนำให้ใช้วิธีอื่นที่มีอยู่ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด และยาฉีดคุมกำเนิด

แต่ปัจจุบัน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีโครงการสนับสนุน การคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ให้กับสถานบริการสถานบริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการแม่วัยรุ่น วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามว่ามีบริการคุมกำเนิดที่ต้องการหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย : อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ารับบริการคุมกำเนิดเองได้ไหม?

คำตอบที่ต้องรู้ : ขอรับบริการด้วยตนเองได้เลย
(แม้ว่าอาจมีผู้ให้บริการที่ไม่เข้าใจมองด้วยสายตาที่ไม่ดีนัก เนื่องจากอาจรู้สึกว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่ก็ต้องให้บริการตามสิทธิ)โดยเราควรยืนยันความต้องการในการรับบริการคุมกำเนิด

ยกเว้น กรณีผู้บกพร่องทางกายหรือจิต(ไม่จำกัดอายุ) ต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นรับรองด้วย และ การทำหมันหญิง (กรณีแต่งงานแล้ว) ต้องมีสามีมาเซ็นรับรองด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือ ชีวิตมีทางเลือก : ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก