บริการปรึกษาออนไลน์ ผ่านแชทรูม เรื่องสุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ ท้องไม่พร้อม และการคุมกำเนิด    

เลิฟแคร์ส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ที่รักษาความลับ สร้างความเป็นส่วนตัว ผ่านบริการให้การปรึกษาทางห้องแชท www.lovecarestation.com เพื่อผลักดันให้วัยรุ่นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพทางเพศเข้าสู่กระบวนการการคัดกรอง ตรวจและรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยดำเนินงานร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาล คลินิกเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

บริการของเลิฟแคร์

๏ บริการที่วัยรุ่นสามารถเข้ารับบริการประกอบด้วย

๏ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีพร้อมให้บริการปรึกษา

๏ การตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

๏ การให้บริการปรึกษาและบริการด้านคุมกำเนิด

๏ การให้บริการปรึกษาและส่งต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่น หากวัยรุ่นต้องการบริการที่รวดเร็ว เทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ทันสมัย สามารถเลือกสถานพยาบาลตามต้องการ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการบริการ หรือหากไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายก็เลือกไปใช้บริการในสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพของตนเอง

เข้าถึงบริการเลิฟแคร์ได้อย่างไร ?

วัยรุ่นสามารถเข้าสู่บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกพื้นที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lovecarestation.com หรือเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเข้ารับบริการปรึกษาในห้องแชทรูม ที่เปิดบริการตั้งแต่ 4 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน ทุกวัน โดยวัยรุ่นไม่ต้องบอกชื่อนามสกุล เมื่อเข้ารับการปรึกษาโดยผู้ให้การปรึกษาหรือพยาบาลที่ได้รับการอบรม และมีการส่งต่อไปตรวจหรือรักษายังสถานพยาบาลต่าง ๆ วัยรุ่นเพียงกรอกหมายเลขประจำตัว 13 หลัก จากนั้นจะได้รับรหัสบริการ (โค๊ด) ที่สามารถนำไปยื่นเพื่อขอรับบริการจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการให้บริการที่ต่อเนื่องเท่านั้น ถ้าวัยรุ่นต้องการพูดคุยเพื่อคลี่คลายปัญหาคาใจ ทางโครงการยังมีบริการสายด่วน 1663 ที่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือพูดคุยเพื่อไขข้อข้องใจอีกด้วย

นอกจากนี้วัยรุ่นยังสามารถเข้าไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยตรงโดยแจ้งเพียงหมายเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมระบุชื่อเลิฟแคร์ โดยไม่ต้องบอกชื่อนามสกุล ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจและรักษาได้แล้ว โดยทุกสถานพยาบาลจะมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรรอรับอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิแพธทูเฮลท์  โทร.0-2653-7563-5 โทรสาร.0-2653-7566
37/1
อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3 .เพชรบุรี ซ.15 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400