ห่วงอนามัยคุมกำเนิด

ห่วงอนามัย
มีลักษณะเป็นเหมือนรูปตัว T  หรือรูปสมอเรือ ขดไปมาใส่ในโพรงมดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่ การใส่ห่วงอนามัยจะไปรับบริการใส่เมื่อใดก็ได้ (แต่ต้องแน่ใจว่าไม่ท้อง) ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ภายใน 10 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน สามารถคุมกำเนิดได้นาน 5 และ 10 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงอนามัย หลังใส่ห่วงฯ แพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะๆ ควรไปตามนัดหมายจนกว่าจะครบกำหนดถอดห่วงอนามัย
เคล็ดไม่ลับ 
ผู้ที่ใส่ห่วงอนามัย จะมีสายไนล่อนเล็กๆอยู่ในช่องคลอดควรหมั่นตรวจด้วยตัวเอง โดยเฉพาะช่วงหลังประจำเดือนหยุดแล้วใหม่ๆ ทุกเดือนว่ายังอยู่หรือไม่ ถ้าห่วงหลุดก็สามารถทำให้ตั้งท้องได้
มีคนสงสัยว่า : การใส่ห่วงอนามัยเมื่อร่วมเพศฝ่ายชายรู้สึกหรือไม่
คำตอบ : ช่องคลอดผู้หญิงจะมีเพียงสายไนล่อนเล็กๆ โดยปกติช่องคลอดจะน้ำหล่อลื่นและมีมากขึ้นระหว่างการร่วมเพศ อีกทั้งอวัยวะเพศของฝ่ายชายจะอยู่เพียงในช่องคลอดเท่านั้น ไม่มีโอกาสจะสัมผัสห่วงอนามัย จึงไม่รู้สึกเจ็บ

คุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม
เลิฟแคร์สเตชั่น