หากไม่สามารถเลี้ยงดูได้หลังคลอด…

ในกรณีที่พบว่า ทางเลือกคือตั้งท้องต่อแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ทางเลือกต่อไปคือ ให้ทารกที่เกิดมาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ทั้งดำเนินงานโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งทางเลือกนี้เป็นไปได้ทั้งการฝากเลี้ยงชั่วคราว หรือยกมอบให้สถานสงเคราะห์ ซึ่งการฝากเลี้ยงชั่วคราว หากแม่เด็กและครอบครัวมีความพร้อมก็สามารถขอรับกลับมาเลี้ยงดูเองได้

ในกรณีที่ยกให้สถานสงเคราะห์ ทางสถานสงเคราะห์ก็จะประสานกับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด  หรือองค์กรเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อติดต่อจัดหาครอบครัวบุญธรรมต่อไป

*หมายเหตุ : การยกเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม มีความจำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางกฏหมายอย่างถูกต้อง ไม่สามารถยกให้กันเองแม้ว่าจะเป็นญาติตามสายเลือดก็ตาม