หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุมาจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร!

หากตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อย่าแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ตามลำพัง แต่ควรเล่าความจริงให้กับพยาบาล หรือแพทย์ทราบ ไม่ควรปกปิด เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหา
ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศนั้น จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น เช่น

  • มีสิทธิยุติตั้งครรภ์ตามกฏหมาย ทำให้การช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นด้วย
  • มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญา จากกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรม จำนวน 30,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถดำเนินการส่งเรื่องช่วยเหลือได้ หรือผู้ประสบปัญหาสามารถยื่นขอที่สำนักงานคุมประพฤติของทุกจังหวัด