หลังทำแท้งการคุมกำเนิดสำคัญอย่างไร

หลังทำแท้ง

หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังแท้ง สามารถจะมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้ว แต่ถ้าให้ดีควรงดประมาณ 3 สัปดาห์ เพราะ

  • มีโอกาสท้องได้อีก แม้ว่าประจำเดือนยังไม่มา (ประมาณ11 วันหลังยุติ ก็สามารถท้องได้อีก)
  • คุมกำเนิดด้วยวิธีง่ายสะดวก และใช้ได้เลย เช่น ถุงยางอนามัย ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน เพราะประสิทธิภาพต่ำ จะทำให้ท้องอีกได้
  • ถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด

นอกจากนั้นแล้ววิธีคุมกำเนิดแบบดั้งเดิม เช่น การนับวันปลอดภัย หรือการหลั่งข้างนอก มีโอกาสล้มเหลวในทางปฏิบัติสูงถึงเกือบร้อยละ 30 ไม่แนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าวเพื่อป้องกันท้องอย่างยิ่ง

คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม