หมอยัน ใช้ยายุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยสูง แทบไม่มีผลแทรกซ้อน

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายระบบการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ภาคเหนือ ที่โรงแรมเทวราช จ.น่าน โดยภายในงาน
มีการอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยาและสูติศาสตร์หัตถการ”


นพ.สุพจน์ ช่างเอกวงศ์ โรงพยาบาลน่าน
เล่าว่า การใช้เครื่องมือ MVA (สูติศาสตร์หัตถการ)
ในการยุติการตั้งครรภ์นั้นไม่ง่ายในการจัดการกับความเจ็บปวดหรือความสุขสบายของผู้ป่วย
บางครั้งต้องใช้ยาแก้ปวด หรือให้ดมยาสลบร่วมด้วย ซึ่งไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยนอกได้
ขณะที่การใช้ยาไมเฟพริสโตน และไมโซพรอสทอล (ด้วยสูตรยา Medabon®) มีประสิทธิภาพดี
และปลอดภัยสูง คือแทบไม่มีผลแทรกซ้อนเลย โดยก่อนการยุติการตั้งครรภ์นั้นจะมีการประเมินอายุครรภ์ก่อน พร้อมกับมีการอัลตราซาวนด์ทุกราย ถ้าเกิน ๙ สัปดาห์แล้วก็จะใช้ยาไม่ได้

“ข้อดีของการใช้ยาคือ ผู้รับบริการไม่ต้องนอนรอรักษาที่โรงพยาบาล แต่มาเป็นแบบผู้ป่วยนอกได้
เมื่อใช้ยาเม็ดแรก เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย โดยสามารถไปใช้ยาอีก ๔ เม็ดหลังที่บ้านได้
และยังรักษาความลับด้วย ผลการแทรกซ้อนก็น้อยมาก ส่วนข้อจำกัด คือ Medabon®
ใช้กับอายุครรภ์ที่เกิน ๙ สัปดาห์ไม่ได้ ขณะที่การใช้เครื่องมือ หรือ MVA ใช้ได้ถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์
แต่จะมีคนเกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น คนเตรียมเครื่องมือและเอาไปล้าง ดังนั้น การยุติการตั้งครรภ์น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้รับบริการรับรู้ได้ เข้าถึงง่าย เข้าถึงได้ แม้จะไม่ใช่งานหลัก
แต่ควรจะมีให้ผู้รับบริการเลือกได้” นพ.สุพจน์ กล่าว

ด้าน นพ.ธงชัย มีลือการ โรงพยาบาลแพร่ ให้ความเห็นว่า มีหลายคนถามท่านพุทธทาสว่าทำแท้งบาปไหม แต่เขามองว่าใจเราสำคัญที่สุด เพราะสิ่งที่เราทำนั้นเป็นกุศล เป็นประโยชน์กับผู้หญิง ดังนั้นสิ่งที่พวกเราทำสามารถช่วยเหลือผู้หญิงได้ คือ ถ้าให้เขาตั้งครรภ์ต่อ แล้วเด็กที่เกิดมามีปัญหา ครอบครัวมีปัญหา
ก็จะเป็นปัญหา พร้อมกับมีข้อมูลพบว่าการให้วัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนตั้งครรภ์ต่อไปเรื่อยๆ
เขาเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตน้อยมาก

“สาเหตุของการตั้งครรภ์คือ ไม่ได้คุมกำเนิด แต่ส่วนใหญ่ วัยรุ่นไม่ได้ตั้งใจท้อง
และเด็กนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอท้องมากกว่าเด็กในเมือง เพราะพ่อแม่ต้องไปทำมาหากิน
ฉะนั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้การศึกษา และการป้องกัน” นพ.ธงชัย กล่าว

นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ข้าราชการบำนาญ กรมอนามัย ให้ความเห็นว่า
เขาส่งเสริมการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ เพราะไม่ต้องการให้คนที่ท้องไม่พร้อม
ไปซื้อยาทางเว็บไซต์แล้วเสียชีวิตเพราะตกเลือดเกิดขึ้น

“สังคมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ แต่เราเข้าใจ กลุ่มแพทย์อาสา (R-SA) คือผู้ปิดทองหลังพระ และตอนนี้ประเทศไทยมีเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาเกิดขึ้นแล้ว โดยเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์
ที่มีหมอพยาบาลมารวมตัวกัน ๕ ภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง” ข้าราชการบำนาญ กล่าว

ทั้งนี้ ยา Medabon® อยู่ในบัญชียาหลักประเภท จ.(๑) คือ โรงพยาบาลไม่สามารถซื้อโดยลำพังได้
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมอนามัยก่อน และมีข้อบ่งใช้คือสำหรับอายุครรภ์ไม่เกิน ๖๓ วัน หรือ ๙ สัปดาห์ ส่วนการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดนั้น ฟรีทุกสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีเท่านั้น