หนังสือ : กินยากันเหอะ (Treat me good)

0
40

[flipbook pdf=”http://www.lovecarestation.com/wp-content/uploads/2017/01/compressed_1944065313.pdf”]

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้หนังสือ : คู่มือการกินยาเพร็พ
บทความถัดไป“ยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัย” ความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
"เลิฟแคร์สเตชั่น" ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ภายใต้การสนับสนุนของ UNICEF ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนระบบบริการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) เพื่อร่วมกันสร้าง บริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น ให้เลิฟแคร์สเตชั่นเป็นคลังข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น การให้การปรึกษาออนไลน์ที่เป็นมิตร ทางเลือกเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ ฯลฯ