หนังสือวัยรุ่น ฉบับ Minimal

วัยรุ่น minimal
ก้าวย่างเข้าสู่ “วัยรุ่น” อย่างมั่นใจ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

ดาวน์โหลด : https://www.lovecarestation.com/wp-content/uploads/2018/08/หนังสือวัยรุ่น-ฉบับ-Minimal-final.pdf