หนวดยังไม่ขึ้น

ถาม :
ตอนนี้ผมอายุ ๑๓ ปีแล้วหนวดยังไม่ขึ้นจะทำอย่างไรดี

พี่แพ็ท :
อายุ ๑๓ ปีแต่หนวดยังไม่ขึ้น ไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะเพราะลักษณะการเจริญเติบโตของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่าเพิ่งใจร้อน