สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health)

สุขอนามัยทางเพศ  คือ การดูแลรักษาสุขอนามัยของอวัยวะเพศทั้งเพศหญิงและชายตามสรีระทางเพศที่แตกต่างกัน  มีความสำคัญมากเพราะบริเวณอวัยวะเพศมีขน ช่อง ร่อง และหนังบางส่วนปกคลุมอยู่ รวมทั้งยังอยู่ใกล้ช่องปัสสาวะและทวารหนัก ทำให้อาจเปรอะเปื้อนและติดเชื้อได้ง่าย

มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.การรักษาความสะอาดอวัยวะเพศอย่างถูกต้อง
2.การหลีกเลี่ยงอวัยวะเพศจากการชอกช้ำ อักเสบ และติดเชื้อ
3.การสังเกตความผิดปกติของอวัยวะเพศตั้งแต่ระยะเริ่มแรก